حمایت از همایش

شرکت‌ها و سازمان‌هاي پيشرو در جهان، همواره با حضور در رويدادهاي اجتماعي و علمي ضمن حمايت از امر پژوهش و تحقيق که باعث نوآوري و ايجاد فناوري‌ها و در نهايت پيشرفت علمی جامعه مي‌گردد، با معرفي خود به عنوان يک سازمان حامي و ايجاد حس اعتماد در مخاطبين و شرکت‌کنندگان مي‌توانند به سودآوري پايدار و درازمدت دست يابند.

حاميان پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران جهت معرفی خود و همچنین معرفی خدمات و محصولات خود از مزايايي مانند درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي در سایت و پوستر همایش، اختصاص غرفه رايگان به سازمان حامی، دعوت افتخاري از مدیران سازمان حامی برای شرکت در همایش، درج آرم سازمان در هداياي همایش و بسياري ديگر از مزايا و خدمات، بهره مند خواهند شد.